در بسیاری از موارد ایرادهایی که از همسرانمان می گیریم ریشه در عقده ادیپ دارد و ناشی از همانند سازی کودک درون ما با والد غیر همجنس است به نحوی که او را منشاء قدرت و ارزشها  می دانیم و می خواهیم که مثل او باشیم هر چند جبر فیزیو لوژیک بدن ما را شبیه والد همجنس خود می کند در هر صورت الگوی اولیه ذهنی والد غیر همجنس است و همسر غیر همجنس در مقایسه با این الگو قرار می گیرد و ذهن ما شباهت این دو الگو را بر نمی تابد  در یک سر این طیف سرد مزاجی و نارضایتی شدید جنسی همراه با ارزش گذاری برای همسر مثل والد همجنس قرار دارد و در سر دیگر بهره مندی جنسی  و لذت همراه با بی ارزش دانستن همسر بر خلاف والد همجنس  قرار دارد و در میانه طیف ترکیبی از این دو

غالبا وقنی از فردی می پرسید که چرا از همسری که اینهمه عیب و نقص دارد جدا نمی شوی جواب می دهد چون او را دوست دارم  و این موضوع نمایانگر  این است که درصد بالایی از عیب جوییها ریشه در عقده ادیپ دارد و درصد کمی از ایراداتی که می گیریم واقعی و مهم هستند

 در نهایت برای کاهش عیب جوییها و خشو نت های ادیپی تمرین های زیر ارائه می شود

1-تهیه لیستی از تفاوتهای همسر و والد همجنس و خواندن مکرر انها تا ضمیر ناخود اگاه تفاوت ماهیتی این دو نفر را بپذیرد

2- تهیه لیستی از ضعف های والد غیر همجنس خود

3- تهیه لیستی  از نقاط قوت والد همجنس خود

4- تهیه لیستی از ضعف های والد همجنس خود و اینکه کمبود چه امکاناتی موجب این ضعف ها شده  است

-5تهیه  سی ویژگی از چهار فرد همجنس موفق شاد عاشق قوی متاهل و دارای فرزند  و ایجاد و یا تقویت این ویژگیها در خود برای ایجاد الگوی جدید ذهنی و باز گشت به جنسیت خود

6-نوشتن یک صفحه کاغذ یک خط از ارزشها و خوبیهای همسر و یک خط از شادیها و لذت هایی که از او برده اید و بدینوسیله بین لذت از همسر و ارزشهای او در ضمیر ناخود آگاه خود اشتی ایجاد کنید

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *